Atölye – Duyurular

KOÇLUK

  • MINDFULNESS Temelli Bireysel Koçluk Seansları

EĞİTİM

  • MINDFULNESS Nedir ?

Temel Nefes ve Meditasyon Pratikleri

  • MINDFUL Liderlik Gelişimi